Kapitola šestá - HRÁČ LIBERO

20 HRÁČ LIBERO

20.1 Určení libera

20.1.1 Každé družstvo má právo určit z 12-ti hráčů (prav. 4.1.1) jednoho specializovaného obranného hráče "libera".

20.1.2 Libero musí být před utkáním zaznamenán do zápisu o utkání, a to do zvláštního řádku. Jeho číslo musí být také zaznamenáno do záznamu postavení základní sestavy (prav. 7.3.2) pro první set.

20.1.3 Libero nemůže být kapitánem družstva, ale také ani kapitánem ve hře (prav. 5).

20.2 Výstroj

Libero musí mít dres (prav. 4.3), alespoň jehož tričko (nebo bunda/vesta/návlek pro nahrazeného libera) musí barevně kontrastovat od triček ostatních členů družstva. Dres libera může mít odlišné provedení, ale číslování musí mít stejné s ostatními členy družstva.

20.3 Povolené činnosti pro libera

20.3.1 Herní činnosti

20.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady (prav. 7.4.1.2).

20.3.1.2 Jeho herní činnost je omezena hrát jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný úder kdekoliv včetně hřiště a volné zóny, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě (prav. 14.2.2; prav. 14.2.3; prav. 14.3.5).

20.3.1.3 Nesmí podávat (prav. 13), blokovat (prav. 15.1) ani se pokoušet o blok (prav. 15.6.2; prav. 15.6.6).

20.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu míč přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně (prav. 14.3.6).

20.3.2 Výměny hráčů

20.3.2.1 Výměny uskutečněné liberem nejsou považovány za řádná střídání (prav. 8).

Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami musí být uskutečněna rozehra.

Libero může být vyměněn pouze hráčem, kterého předtím vyměnil.

20.3.2.2 Výměny musí být uskutečněny pouze, když je míč mimo hru a dříve než dal rozhodčí zapískáním pokyn k podání (prav. 13.3).

Na začátku setu nesmí libero vstoupit do hřiště, dokud druhý rozhodčí nezkontroluje základní sestavu (prav. 7.3.2; prav. 13.1).

20.3.2.3 Výměna uskutečněná po zapískání jímž je dán pokyn k podání (prav. 13.3), ale dříve než podávající udeřil do míče (prav. 13.4), nesmí být odmítnuta, ale musí být důvodem pro ústní napomenutí (prav. 22.1) po ukončení rozehry.

Opakované opožděné výměny musí být důvodem k sankci za zdržování (prav. 17.2).

20.3.2.4 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze přes postranní čáru před lavičkou svého družstva mezi útočnou a koncovou čarou (obr. č. 1a).

20.3.3 Nově určený libero:

20.3.3.1 V případě zranění určeného libera, a s předchozím souhlasem prvního rozhodčího, může trenér určit znovu novým liberem jednoho z hráčů, který není v tomto okamžiku na hřišti.

Zraněný libero nesmí znovu vstoupit do hry po celý zbytek utkání.

Hráč, nově určený jako libero, musí zůstat liberem pro zbytek utkání.

20.3.3.2 V případě nově určeného libera, musí být jeho číslo zaznamenáno do místa pro poznámky v zápisu o utkání (prav. 26.2.2.7) a na záznam základního postavení základní sestavy družstva pro následující set (prav. 7.3.2; prav. 20.1.2).